Results of the FIDE TRAINERS’ ONLINE SEMINAR (Russian) – 16-18 December 2022

FIDE IDNameFedProposed 
Title
14205246Alibekova ,DinaraUZBNI
14200830Kholmirzaev,BakhodirUZBFT
13801635Zholdoshmamatov,AdiletKGZNI
14002990Kakabayev,MergenTKMFT
14003856Turayev,ShahruhTKMFI
14000091Odeev,HandzharTKMFT
14700727Khusenkhojaev,MustafoTJKDI
13781081Khamzin BauyrzhanKAZNI
13700812Gabdushev ArmanKAZFI
34269827Salakhutdinov,AiratRUSFI
24133353Alieva,AlexandraRUSFI
13800442Derkembaev,SmatbekKGZFI
4903145Chuluunbaatar,ChuntMNGDI