Results of the FIDE TRAINERS’ SEMINAR – 19-23 November 2023 (Chinese)

No.FIDE IDNAMEFEDProposed title
18629056Hu, YanCHNNI
28648654Liu, XingjiaCHNDI
38607818Liu, ZezhouCHNNI
48649537Xu, HuijuanCHNDI
58649529Lin, LongshunCHNNI
68649553Wang, YifanCHNDI
78649510Du, HuangmingCHNNI
88649502Li, ChenCHNDI
98649545Yang, JinCHNDI
108648883Sang, LiqiangCHNNI
111631454Li, ShenyueCHNFI
128602778Mu, KeCHNFT
138600643Li, RuofanCHNFT